Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2015

zielonaherbata
0415 3eab 500
Reposted frommiischa miischa viaPaniRobinson PaniRobinson
zielonaherbata
1738 51c1
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viajoda joda
zielonaherbata
0994 2014
Reposted fromfeels feels viajoda joda
zielonaherbata
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viajoda joda
zielonaherbata
Jeśli ktoś nie wyrobi swego sumienia, będzie potrzebował czyjegoś i skończy pytając tę osobę co dobre, a co złe. Jeśli ktoś nie wyrobi w sobie nawyku motywacji, będzie szukał jej u innych.
Jeśli ktoś nie pokocha siebie, uzależni się od miłości dawanej od innych. Wniosek jest prosty. Bądź dla siebie tym wszystkim, czego szukasz u innych.
— M. Grzesiak
zielonaherbata
Nie odkładaj trudnych decyzji na jutro, nawet jeśli wiesz, że przyniosą ból. Jutro nie sprawi, że będzie łatwiej. Sprawi, że będziesz sparaliżowany strachem jeden dzień dłużej.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

January 03 2015

zielonaherbata
6745 bc7b
M. Hillar
Reposted byundoneealbatrosrtmnmmmoniquemanat-monika
zielonaherbata
6556 22ed
Dante Alighieri
Reposted byrtmnPartOfMe
zielonaherbata
6326 f09d
chaos
Reposted byrtmnmanat-monika
zielonaherbata
5845 73c7
strumień dusz
Reposted bybioi bioi
zielonaherbata

Są w życiu rzeczy, które „ warto” i są w życiu rzeczy,które „się opłaca ” i nie zawsze to, co warto się opłaca i nie zawsze SIĘ OPŁACA to, co warto;
- ale warto, bo spełnione marzenia nie mają ceny!

— prof. Bartoszewski
zielonaherbata
2064 b42f 500

January 02 2015

2891 526b 500
Reposted fromorendasophie orendasophie

"Mom, why do the best people die?"

"When you’re in a garden, which flowers do you pick?"

"The most beautiful ones."

— holy shit (via raysofthesun)
Reposted fromorendasophie orendasophie
zielonaherbata
Ten rok jest nasz, obiecuję.
Reposted fromcaraseen caraseen viajoda joda

December 18 2014

zielonaherbata
Pamiętaj, że porażka to siniak, a nie tatuaż!
— znalezione
zielonaherbata
1349 8fec 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viaweruskowa weruskowa
zielonaherbata
4038 ec15
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul viajoda joda

November 11 2014

zielonaherbata
0404 9c81
Reposted fromdrobnostki drobnostki viaciepla-vodka ciepla-vodka
2471 3248
Reposted fromchief chief viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl